Mgr. Lukáš Mikovíny OFMCap


Dátum ordinácie: 14.06.2014

01.08.2018 - súčasnosť
Duchovný rehoľnej spoločnosti - Poniky [Farnosť]
* gvardián a magister postulantov

01.08.2018 - 02.08.2018
Kaplán - Poniky [Farnosť]
01.08.2015 - 31.07.2018
Rektor - DS Kostola sv. Jána Krstiteľa - Kremnické Bane - Kapucíni [Duchovná správa]
* rektor Kostola sv. Jána Krstiteľa

01.07.2014 - 31.07.2015
Pastoračná služba - Rád menších bratov kapucínov (Kapucíni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Gvardián - Kapucíni - Poniky [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.