Mgr. Zbigniew Gierlak MS


Dátum ordinácie: 10.06.1995

01.11.2019 - súčasnosť
Kaplán - Chrenovec - Brusno [Farnosť]
01.09.2016 - 31.10.2019
Farský administrátor - Chrenovec - Brusno [Farnosť]
01.07.2013 - 31.08.2016
Pastoračná služba - Misionári Matky Božej Lasaletskej (Saletíni) [Rehoľa]
01.09.2005 - 30.06.2013
Kaplán - Chrenovec - Brusno [Farnosť]
11.06.1995 - 31.08.2005
Pastoračná služba - Misionári Matky Božej Lasaletskej (Saletíni) [Rehoľa]
súčasnosť
Člen - Saletíni - Chrenovec - Brusno [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.