Mgr. Peter Naňo SDB


Dátum ordinácie: 13.06.2009

01.07.2020 - súčasnosť
Farský administrátor - Partizánske - Šípok [Farnosť]
01.07.2017 - 30.06.2020
Kaplán - Partizánske - Šípok [Farnosť]
01.07.2009 - 30.06.2017
Pastoračná služba - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Predstavený - Saleziáni - Partizánske Šípok [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.