Partizánske - Šípok


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Partizánske - Šípok, Šípková 324/1, Malé Uherce, Partizánske 3, 958 03 (Sídlo)

Kontakty:
(038) 740 09 33

počet obyvateľov: 4505
rímskokatolíkov: 3785

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Tomáša, apoštola (2001)
celodenná adorácia: 12.1., 7.7.

Filiálky:
Malé Uherce
počet obyvateľov: 793
rímskokatolíkov: 545
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Anny (1719)
celodenná adorácia: 5.1.
Kaplnka sv. Michala, archanjela (1905)

Komunity:

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Peter Naňo SDB (Farský administrátor)
Mgr. Marián Drahoš SDB (Výpomocný duchovný)
Ing. Vojtech Surový SDB (Penzionovaný)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.