Mgr. Dušan Šadlák


Dátum ordinácie: 23.06.2001

Poznámky:
Kňaz Nitrianskej diecézy

01.07.2017 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Občianske Združenie Dobrý Pastier [Duchovná správa]
01.07.2001 - 30.06.2017
Pastoračná služba - Nitrianska diecéza [Diecéza]
© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.