Mgr. Ján Lormusz


Dátum ordinácie: 21.05.1994

Poznámky:
Kňaz Trnavskej arcidiecézy

20.03.2023 - súčasnosť
Pastoračná výpomoc - Demandice [Farnosť]
* od 1.7.2023 - pre bohoslužby v maďarskom jazyku

01.07.2017 - súčasnosť
Farský administrátor - Vyškovce nad Ipľom [Farnosť]
01.06.1994 - 30.06.2017
Pastoračná služba - Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.