PaedDr. Mgr. Jozef Parák


Dátum ordinácie: 21.05.1994

03.12.2018 - súčasnosť
Člen zboru konzultorov - Zbor konzultorov
01.12.2018 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
18.06.2016 - súčasnosť
Farár - Vinica [Farnosť]
01.07.2014 - súčasnosť
Biskupský vikár pre veriacich hovoriacich po maďarsky - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2014 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.11.2013 - súčasnosť
Dekan - Veľký Krtíš [Dekanát]
14.02.2008 - 17.06.2016
Farský administrátor - Vinica [Farnosť]
14.02.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* Exkardinovaný z Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy - pri reorganizácii hraníc diecéz na Slovensku

01.06.1994 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
súčasnosť
Biskupský vikár pre veriacich hovoriacich po maďarsky - Biskupskí vikári [Kúria]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.