Vinica


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinica, Nekyjská 340/63, Vinica, 991 28 (Sídlo)

Kontakty:
(047) 489 12 90

počet obyvateľov: 1788
rímskokatolíkov: 1550

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Štefana, kráľa (1846)
celodenná adorácia: 27.4., 13.11.

Filiálky:
Dolinka
počet obyvateľov: 467
rímskokatolíkov: 435
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Juraja (1932)
celodenná adorácia: 1.12.
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (rok neznámy)
Kaplnka Mena Panny Márie (1910)
Ďurkovce
počet obyvateľov: 126
rímskokatolíkov: 98
Kamenné Kosihy
počet obyvateľov: 352
rímskokatolíkov: 323
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Martina (1824)
celodenná adorácia: 26.4.
Seľany
počet obyvateľov: 146
rímskokatolíkov: 134
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka sv. Anny (1850)
celodenná adorácia: 26.7.
Širákov
počet obyvateľov: 183
rímskokatolíkov: 165
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie (1900)
celodenná adorácia: 30.1.
Trebušovce
počet obyvateľov: 160
rímskokatolíkov: 153
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Ladislava (1794)
celodenná adorácia: 28.9.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Pavel Gyurász (Pastoračná výpomoc)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.