Mgr. Matej Izrael


Dátum ordinácie: 20.06.2020

01.07.2020 - súčasnosť
Kaplán - Partizánske - mesto [Farnosť]
© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.