Partizánske - mesto


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Partizánske - mesto, Námestie SNP 949/20, Partizánske, 958 01 (Sídlo)

Kontakty:
(038) 749 20 33
0907 816 303

počet obyvateľov: 15780
rímskokatolíkov: 12076

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Božského Srdca Ježišovho (1949)
celodenná adorácia: 22.6., 4.12.
Kaplnka svätého Jána Krstiteľa - v budove CZŠ Jána Krstiteľa (2018)

Školy:
Kňazi vo farnosti:
Mgr. Matej Izrael (Kaplán)
Mons. Ján Dubina SL.D. (Výpomocný duchovný)
Stanislav Grešša (Penzionovaný)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.