Mgr. Viliam Moric OP


Rehoľné meno: Šebastián
Dátum ordinácie: 02.06.2007

01.03.2023 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.03.2021 - 30.04.2022
Výpomocný duchovný - Zvolen - Západ [Farnosť]
02.06.2007 - 28.02.2021
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.