Mgr. Jozef Mikuláš


Dátum ordinácie: 25.06.2022

01.07.2022 - súčasnosť
Farský vikár - Nová Baňa [Farnosť]
* kaplán

01.07.2021 - 31.08.2021
Diakon - Nová Baňa [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.