Nová Baňa


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Baňa, Andreja Kmeťa 16, Nová Baňa, 968 01 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 685 70 11

počet obyvateľov: 6677
rímskokatolíkov: 4629

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol narodenia Panny Márie (1300)
celodenná adorácia: 17.3., 11.11.
Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie - v Starej Hute (1925)
celodenná adorácia: 7.10.
Kostol sv. Kríža na Kalvárii (1825)
Kostol sv. Alžbety (1391)
celodenná adorácia: 5.5.
Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kohútove (1869)
Kaplnka Trpiaceho Spasiteľa - banská (1822)

Filiálky:
Bukovina
počet obyvateľov: 202
rímskokatolíkov: 181
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Márie Goretti (1995)
celodenná adorácia: 6.7.

Školy:
Kňazi vo farnosti:
Mgr. Jozef Mikuláš (Farský vikár)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.