Mgr. Roman Janáč CSsR


Dátum ordinácie: 23.06.2007

01.12.2021 - súčasnosť
Kaplán - Banská Bystrica - Radvaň [Farnosť]
23.06.2007 - 30.11.2021
Pastoračná služba - Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Redemptoristi - Banská Bystrica - Radvaň [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.