Banská Bystrica - Radvaň


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica - Radvaň, Kalinčiakova 8, Banská Bystrica, 974 05 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 416 15 53

počet obyvateľov: 11366
rímskokatolíkov: 4129

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Narodenia Panny Márie (1283)
celodenná adorácia: 15.2., 6.9.

Filiálky:
Horné Pršany
počet obyvateľov: 398
rímskokatolíkov: 100
Malachov - Ortúty
počet obyvateľov: 1117
rímskokatolíkov: 294

Komunity:

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Jozef Jackanin CSsR (Farský administrátor)
Mgr. Stanislav Marcin CSsR (Farský vikár)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.