Peter Pánis01.07.2024 - súčasnosť
Diakon - Nová Baňa [Farnosť]
* diakonská prax

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.