ThLic. Marek Tresa OP


Rehoľné meno: Rafael
Dátum ordinácie: 25.06.2016

01.01.2023 - súčasnosť
Farský administrátor - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.07.2022 - 31.12.2022
Farský vikár - Zvolen - Západ [Farnosť]
* kaplán

01.07.2016 - 30.06.2022
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.