Ing. Mgr. Ján Mátik


Dátum ordinácie: 18.06.2011

Poznámky:
Kňaz diecézy Mainz, Nemecko

01.03.2023 - 30.06.2023
Pastoračná výpomoc - Horná Ždaňa [Farnosť]
01.03.2023 - 30.06.2023
Pastoračná výpomoc - Prochot [Farnosť]
01.08.2022 - súčasnosť
Farský administrátor - Vyhne [Farnosť]
18.06.2011 - 31.07.2022
Pastoračná služba - Diecéza Mainz, Nemecko
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.