Mgr. Adam Murko


Dátum ordinácie: 24.06.2023

01.07.2023 - súčasnosť
Farský vikár - Detva [Farnosť]
* kaplán

01.07.2022 - 24.06.2023
Diakon - Nová Baňa [Farnosť]
* diakonská prax

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.