Ottó Péter


Dátum ordinácie: 24.06.2023

01.07.2024 - súčasnosť
Farský administrátor - Vyškovce nad Ipľom [Farnosť]
01.07.2023 - 30.06.2024
Farský vikár - Šahy [Farnosť]
* kaplán

01.07.2023 - súčasnosť
Pastoračná výpomoc - Levice - mesto [Farnosť]
* bohoslužby pre maďarsky hovoriacich veriacich

01.07.2022 - 24.06.2023
Diakon - Šahy [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.