Mgr. Stanislav Marcin CSsR


Dátum ordinácie: 15.08.2023

01.09.2023 - súčasnosť
Farský vikár - Banská Bystrica - Radvaň [Farnosť]
* kaplán

01.09.2022 - 15.08.2023
Diakon - Banská Bystrica - Radvaň [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Redemptoristi - Banská Bystrica - Radvaň [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.