Mgr. Stanislav Marcin CSsR01.09.2022 - súčasnosť
Diakon - Banská Bystrica - Radvaň [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Redemptoristi - Banská Bystrica - Radvaň [Komunita]
© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.