Mgr. Peter Beňo OCD


Dátum ordinácie: 10.06.2023

01.07.2023 - súčasnosť
Farský vikár - Staré Hory [Farnosť]
* kaplán

súčasnosť
Člen - Bosí karmelitáni - Staré Hory [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.