Staré Hory


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Staré Hory, Staré Hory 169, 976 02 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 419 92 04

počet obyvateľov: 559
rímskokatolíkov: 454

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol návštevy Panny Márie - bazilika minor 1990 (1448)
celodenná adorácia: 14.7., 30.10.
Kaplnka sv. Anny (1600)
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1795)
Kaplnka Panny Márie Pomocnice - Studnička (1942)
Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej - Kalvária (1893)

Filiálky:
Motyčky
počet obyvateľov: 105
rímskokatolíkov: 64
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Nanebovzatia Panny Márie (1755)
Turecká
počet obyvateľov: 147
rímskokatolíkov: 142
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie (1994)

Poznámka:
Bazilika návštevy Panny Márie je strediskom mariánskej úcty
v Banskobystrickej diecéze.

Kňazi vo farnosti:

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.