Mgr. Juraj Benca SDB


Dátum ordinácie: 22.05.1993

01.07.2016 - súčasnosť
Kaplán - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
01.06.1993 - 30.06.2016
Pastoračná služba - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Saleziáni - Banská Bystrica - Sásová [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.