Alojz Weiss


Dátum ordinácie: 07.09.1984

01.04.2005 - súčasnosť
Penzionovaný - Spišská diecéza [Diecéza]
01.07.2003 - 31.03.2005
Kaplán - Prochot [Farnosť]
01.07.1999 - 30.06.2003
Kaplán - Hliník nad Hronom [Farnosť]
01.12.1995 - 30.06.1999
Farár - Nevoľné [Farnosť]
01.08.1991 - 30.11.1995
Správca - Dolná Ždaňa [Farnosť]
01.08.1990 - 31.07.1991
Kaplán - Hliník nad Hronom [Farnosť]
01.08.1990 - 31.07.1991
Pastoračná výpomoc - Prochot [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.