Bosí karmelitáni - Banská Bystrica - Urpín


Adresa:
Kláštor sv. Terézie Benedikty od Kríža, Pod Urpínom č. 29, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
0907 747 464

Osoby:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.