Mgr. Stanislaw Tomasz Miernik OCD


Dátum ordinácie: 04.05.1996

01.07.2017 - súčasnosť
Farár - Staré Hory [Farnosť]
01.04.2015 - 30.06.2016
Rektor - DS Kalvária - Banská Bystrica - Bosí karmelitáni (DS Kalvária) [Duchovná správa]
* rektor Kostola povýšenia Svätého kríža

01.07.2010 - 30.06.2017
Farský administrátor - Staré Hory [Farnosť]
01.09.2009 - 30.06.2010
Rektor - DS Kalvária - Banská Bystrica - Bosí karmelitáni (DS Kalvária) [Duchovná správa]
* rektor Kostola povýšenia Svätého kríža

01.11.2004 - 31.08.2009
Pastoračná služba - Bosí bratia Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (Bosí Karmelitáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

01.09.1997 - 31.10.2004
Administrátor - Priechod [Farnosť]
05.05.1996 - 31.08.1997
Pastoračná služba - Bosí bratia Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (Bosí Karmelitáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Bosí karmelitáni - Staré Hory [Komunita]
© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.