Rád klarisiek kapucínok na Slovensku


Adresa:
Rád klarisiek kapucínok na Slovensku, Kláštor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Kopernica 98, 967 01 (Sídlo)

Kontakty:

Osoby:
Mgr. Marek Urban (Duchovný správca)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.