Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa


Adresa:
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, Puškinova 1, Bratislava, 811 04 (Sídlo)

Kontakty:

Komunity:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.