Redemptoristi - Banská Bystrica - Radvaň


Adresa:
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, Kalinčiakova 8, Banská Bystrica, 974 05 (Korešpondenčná)

Kontakty:
(048) 416 15 53

Osoby:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.