Vykupiteľky - Vrícko


Adresa:
Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa, Vrícko 38, Vrícko, 038 31 (Sídlo)

Kontakty:

Osoby:
Mgr. Marek Martinkovič (Duchovný správca)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.