Mgr. Marek Martinkovič


Dátum ordinácie: 18.06.2000

01.07.2018 - súčasnosť
Duchovný správca - Vykupiteľky - Vrícko [Komunita]
* duchovný správca v komunite sestier Vykupiteliek vo Vrícku

01.07.2018 - súčasnosť
Duchovný správca - sestry Vykupiteľky - Vrícko - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
01.07.2016 - 30.06.2018
Farár - Veľké Uherce [Farnosť]
01.07.2013 - 30.06.2016
Farár - Mošovce [Farnosť]
01.07.2009 - 30.06.2013
Farár - Sklené Teplice [Farnosť]
01.07.2006 - 30.06.2009
Farár - Kanianka [Farnosť]
01.07.2005 - 30.06.2006
Farský administrátor - Kanianka [Farnosť]
01.04.2003 - 30.06.2005
Administrátor - Opatovce nad Nitrou [Farnosť]
01.12.2001 - 31.03.2003
Kaplán - Bojnice [Farnosť]
01.09.2001 - 30.11.2001
Kaplán - Selce [Farnosť]
* náboženský redaktor Rádia Lumen - výpomoc

01.07.2000 - 31.08.2001
Kaplán - Partizánske - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.