Satmárky - Vrícko


Adresa:
Kongregácia Milosrdných sestier svätého Vincenta – Satmárky, Vrícko 195, 038 31 (Sídlo)
Kongregácia Milosrdných sestier svätého Vincenta – Satmárky, Vrícko 39, 038 31 (Sídlo)

Kontakty:
(043) 490 17 03
(043) 493 35 59
0917 350 111
0908 710 122

Osoby:
ThDr. Jerzy Bernaciak SCJ (Duchovný správca)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.