ThDr. Jerzy Bernaciak SCJ


Dátum ordinácie: 11.06.1988

01.07.2019 - súčasnosť
Duchovný správca - Satmárky - Vrícko [Komunita]
* duchovný správca v komunite sestier Satmárok vo Vrícku

01.07.2019 - súčasnosť
Duchovný správca - sestry Satmárky - Vrícko - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
01.07.2007 - 30.06.2019
Kaplán - Turčianske Teplice [Farnosť]
15.05.1997 - 30.06.2000
Kaplán - Turčianske Teplice [Farnosť]
12.06.1988 - 14.05.1997
Pastoračná služba - Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho - Dehoniáni [Rehoľa]
súčasnosť
Duchovný správca - Dehoniáni - Vrícko [Duchovná správa]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.