Vincentky - Nitrianske Pravno


Adresa:
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Turcelova 185/3, Nitrianske Pravno, 972 13 (Sídlo)

Kontakty:
0903 983 308

Osoby:
ICLic. Pavel Michalovič (Duchovný správca)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.