Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa - Banská Bystrica


Adresa:
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Námestie Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 415 34 29
(048) 415 34 60
(048) 415 47 29

Poznámka:
Školský klub detí
Cirkevná školská jedáleň

Školy:
Osoby:
Mgr. Michal Chrenko (Riaditeľ)
ThDr. Gabriel Brendza PhD. (Duchovný správca)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.