ThDr. Gabriel Brendza PhD.


Dátum ordinácie: 17.06.1989

01.07.2023 - súčasnosť
Člen - KBS - Rada pre históriu [Rada KBS]
01.10.2019 - súčasnosť
Dekan - Banská Bystrica - mesto [Dekanát]
01.09.2019 - súčasnosť
Duchovný správca - Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa - Banská Bystrica [Škola]
01.07.2019 - súčasnosť
Farár - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
01.12.2018 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
23.03.2015 - súčasnosť
Člen - Spolok svätého Vojtecha
01.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
25.02.2010 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady menovaný biskupom - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
19.12.2001 - súčasnosť
Akademický titul - RKCMBF UK v Bratislave
* ThDr., PhD.

01.07.2000 - 30.06.2019
Farár - Selce [Farnosť]
21.04.1997 - 13.11.2007
Člen diecéznej kňazskej rady menovaný biskupom - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.11.1996 - 31.12.1999
Šéfredaktor - Diecézny časopis
01.03.1995 - súčasnosť
Cenzor knižných zväzkov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
29.09.1994 - 29.09.2000
Sudca - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.07.1994 - 30.06.2000
Farár - Sielnica [Farnosť]
01.10.1993 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.03.1991 - 30.06.1994
Správca farnosti - Turčiansky Peter [Farnosť]
01.07.1989 - 28.02.1991
Kaplán - Martin [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Cenzori
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.