Základná škola sv. Dominika Savia - Zvolen


Adresa:
Základná škola sv. Dominika Savia, Hodžova 9, Zvolen, 960 01 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 533 38 70
0911 897 008

Poznámka:
Školský klub detí
Centrum voľného času

Osoby:
Mgr. et Mgr. Juraj Kubiš (Riaditeľ)
Mgr. Jozef Kraus (Duchovný správca)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.