Mgr. Jozef Kraus


Dátum ordinácie: 28.06.1997

01.07.2022 - súčasnosť
Duchovný správca - Základná škola sv. Dominika Savia - Zvolen [Škola]
01.10.2021 - súčasnosť
Dekan - Zvolen [Dekanát]
01.07.2021 - súčasnosť
Farár - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.10.2013 - 31.05.2021
Dekan - Krupina [Dekanát]
01.07.2010 - 30.06.2021
Farár - Litava [Farnosť]
17.03.2008 - 30.06.2010
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.12.2007 - 30.06.2008
Farský administrátor excurrendo - Turčiansky Ďur [Farnosť]
01.12.2007 - 30.06.2010
Farár - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
01.12.2007 - 30.06.2010
Dekan - Kláštor pod Znievom [Dekanát]
01.07.2005 - 30.11.2007
Duchovný správca - Vincentky - Nitrianske Pravno [Komunita]
14.11.2001 - 14.11.2011
Delegát pre pastoráciu povolaní - KBS - Komisia pre klérus [Komisia KBS]
01.07.2000 - 30.11.2007
Farár - Nitrianske Pravno [Farnosť]
01.07.1998 - 30.06.2000
Špirituál - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
09.11.1997 - 31.12.2001
Člen - Redakčná rada Katolíckych novín
01.07.1997 - 30.06.1998
Kaplán - Lovča [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.