Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského - Banská Štiavnica


Adresa:
Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Göllnerovej č. 9, Banská Štiavnica, 969 01 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 692 10 50
0917 670 330

Kostoly a kaplnky:
Kaplnka svätého Františka Assiského (2016)

Osoby:
Mgr. Karol Palášthy (Riaditeľ)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.