Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica


Adresa:
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica, Hurbanova 9, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 415 30 86
0910 916 909
(048) 415 30 87

Osoby:
Mgr. Ľubomír Kopál (Riaditeľ)
Mgr. Boris Brutovský (Duchovný správca)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.