Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Šahy


Adresa:
Katolícka spojená škola F.Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským, Šahy, SNP č. 4, Šahy, 936 01 (Sídlo)

Kontakty:
(036) 741 10 32
0911 387 965

Osoby:
Mgr. Dezsö Pálffy (Riaditeľ)
Mgr. Pavel Gyurász (Duchovný správca)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.