DS Kostola sv. Alžbety - Banská Bystrica - Vincentíni


Adresa:
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Misijný dom J.G. Perboyra, Hurbanova 8, Banská Bystrica, 974 01 (Korešpondenčná)

Kontakty:
(048) 415 30 94

Komunity:

Osoby:
Mgr. Patrik Boržecký CM (Výpomocný duchovný)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.