Vincentíni - Banská Bystrica


Adresa:
Misijný dom J.G. Perboyra, Hurbanova 8, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 415 30 94

Inštitúcie:
Osoby:
ThLic. Pavol Noga CM (Predstavený)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.