Mgr. Patrik Boržecký CM


Dátum ordinácie: 18.06.2022

01.07.2022 - súčasnosť
Výpomocný duchovný DS Kostola sv. Alžbety - Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Vincentíni - Banská Bystrica [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.