DS Kalvária - Banská Bystrica - Bosí karmelitáni


Adresa:
Banská Bystrica - Kalvária - Rád Bosých karmelitánov, Kláštor sv. Terézie Benedikty z Kríža, Pod Urpínom č. 29, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
0907 747 464

Komunity:

Osoby:
Mgr. Ján Števkov OCD (Výpomocný duchovný)
Mgr. Wiktor Józef Gorczyński OCD (Výpomocný duchovný)

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.