Diecézny katechetický úrad


Adresa:
Diecézny katechetický úrad, Námestie SNP 19, Banská Bystrica, 975 90, Slovensko (Sídlo)

Kontakty:
0907 838 413
(048) 472 08 15

Osoby:
Mgr. Monika Skladaná (Metodik a výkonný tajomník)
ThLic. Michal Mališ PhD. (Odborný metodik)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.