ThDr. Marián Bublinec PhD.


Dátum ordinácie: 26.08.1990

03.12.2018 - súčasnosť
Člen zboru konzultorov - Zbor konzultorov
01.12.2018 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
01.07.2016 - súčasnosť
Farár - Krupina [Farnosť]
06.11.2013 - 02.12.2018
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2013 - súčasnosť
Biskupský vikár pre katechézu a novú evanjelizáciu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2013 - 30.06.2016
Farár - Brusno [Farnosť]
15.12.2012 - 30.06.2013
Generálny vikár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
28.07.2011 - 15.12.2012
Diecézny administrátor - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.04.2008 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.04.2008 - 27.07.2011
Generálny vikár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.05.2006 - 31.03.2008
Farár - Donovaly [Farnosť]
01.10.2004 - súčasnosť
Riaditeľ - Diecézny katechetický úrad [Duchovná správa]
15.12.1999 - súčasnosť
Akademický titul - RKCMBF UK v Bratislave
* ThDr., PhD.

01.09.1995 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.07.1995 - 30.09.2004
Farár - Pitelová [Farnosť]
25.08.1992 - 01.06.1995
Štúdium - Pápežská saleziánska univerzita, Rím [Univerzita]
* ThLic.

01.11.1990 - 24.08.1992
Kaplán - Detva [Farnosť]
01.09.1990 - 30.10.1990
Kaplán - Lazany [Farnosť]
31.01.2020
Člen - KBS - Komisia pre katechizáciu a školstvo [Komisia KBS]
súčasnosť
Biskupský vikár pre katechézu a novú evanjelizáciu - Biskupskí vikári [Kúria]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.