Selce


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Selce, Partizánska 37, Selce, 976 11 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 418 11 09
0915 888 099

počet obyvateľov: 2125
rímskokatolíkov: 1459

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Cyrila a Metoda (1222)
celodenná adorácia: 4.7., 14.9.

Filiálky:
Môlča
počet obyvateľov: 412
rímskokatolíkov: 148
Šalková
počet obyvateľov: 1050
rímskokatolíkov: 550
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Svätej rodiny (1897)
celodenná adorácia: 13.11.

Poznámka:
Farský kostol sv. Cyrila a Metoda je strediskom úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi
v Banskobystrickej diecéze.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Pavol Jurčaga (Výpomocný duchovný)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.