ICDr. Jozef Kuneš PhD.


Dátum ordinácie: 16.06.2001

01.07.2023 - súčasnosť
Člen - KBS - Rada pre kánonicko-právne záležitosti [Rada KBS]
01.07.2019 - súčasnosť
Farár - Selce [Farnosť]
14.01.2017 - 30.06.2017
Farský administrátor - Lovča [Farnosť]
10.02.2016 - súčasnosť
Sudca - Diecézny cirkevný súd [Súd]
16.12.2013 - súčasnosť
Súdny vikár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
16.12.2013 - súčasnosť
Súdny vikár - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.05.2011 - súčasnosť
Člen - KBS - Rada Iustitia et Pax [Rada KBS]
18.09.2009 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.08.2009 - 31.10.2015
Farár - Podkonice [Farnosť]
26.06.2009 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská Lateránska univerzita, Rím [Univerzita]
* ICDr.

06.04.2009 - 15.12.2013
Sudca - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.04.2009 - 31.12.2022
Kancelár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.04.2009 - 31.12.2022
Kancelár - Kancelária biskupského úradu [Kúria]
01.07.2004 - 31.03.2009
Štúdium - Pápežská Lateránska univerzita, Rím [Univerzita]
01.07.2001 - 30.06.2004
Kaplán - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
súčasnosť
Súdny vikár - Biskupskí vikári [Kúria]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.